Loading......

Khách Sạn Trung Tâm Phương Đông

[Location]
Số 39 Hàng Bạc quận Hoàn Kiếm Hà Nội Việt Nam
[Price]
From $50
Book Now
Overview Overview
Overview
Hotel Rooms Hotel Rooms
Hotel Rooms
Accommodation Policies Accommodation Policies
Accommodation Policies
Click to view full itinerary
Hidden view itinerary
Notify
Close